Szállítási és Fizetési módok

2.1.              Szállítási (átvételi) feltételek

2.1.1.        A Webáruházban megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés során kiválasztott, a Szolgáltató e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

2.1.2.        A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut futárszolgálat igénybevételével házhoz szállítja. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.1.3.        A Szolgáltató a fuvardíj megfizetését elengedheti az általa meghatározott feltételek teljesítése esetén, ideértve az egyes megrendelések értékéhez kapcsolódó fuvardíj kedvezményt. Amennyiben a Megrendelő az adott megrendelést teljes egészében, vagy részben visszaküldi és így a Szolgáltató által meghatározott díjmentes szállítást biztosító értéket a megrendelés értéke nem éri el, úgy Szolgáltató jogosult a fuvardíjat a Megrendelő által megfizetett vételárból megtartani, oly módon, hogy visszafizetési kötelezettség esetén a fuvardíjjal csökkentett összeg visszafizetésére köteles.

2.1.4.        Amennyiben a futárszolgálat visszajelzése alapján a megrendelés átvétele az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból marad el, úgy az Ügyfél ismételt megrendelés esetén köteles a korábbi fuvardíj Szolgáltatónak történő megtérítésére. Ebben az esetben Szolgáltató jogosult az Ügyfélnek a korábbi fuvardíjat számlázni.

2.1.5.        A szállítás Magyarországról történik Európa területére. Amennyiben az Ügyfél futárszolgálat útján kéri a megrendelés kiszállítását, úgy az Ügyfél által megadott szállítási címnek olyannak kell lennie, ahol munkanapokon 8-17 óra között a Megrendelés átvétele megoldott, tekintettel arra. hogy a futárszolgálat ezen időintervallumon belül szállít.

2.1.6.        Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít az Ügyfél részére a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Honlapon közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelés e-mailes visszaigazolásában szerepel.

2.1.7.        A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a kiszállítás várható időpontjáról, illetőleg arról a várható időpontról, amikortól a megrendelt termékek átvehetőek. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt termék a vételár bankszámláján történt jóváírásától, utánvét esetén a megrendelés (3.9.1 pont szerinti) visszaigazolásától számított legkésőbb 30 munkanapon belül minden esetben átvehetővé válik, illetve kiszállításra kerül (a megrendelő választása szerint).

2.1.8.        A futárszolgálat útján történő házhoz szállítás mellett az Ügyfél a megrendelt termék átvételére az alábbi lehetőségek közül is választhat:

a)      Az Ügyfél a megrendelés során tett választása alapján a megrendelt terméket a FoxPost automaták valamelyikén is átveheti, a http://www.foxpost.hu/ linken található feltételek mellett.

b)      Az Ügyfél a megrendelés során tett választása alapján a megrendelt terméket a GLS csomagponton is átveheti, a https://gls-group.eu/HU/hu/home linken található feltételek mellett.

c)       Az Ügyfél a megrendelés során tett választása alapján a megrendelt terméket a következő helyszínen személyesen is átveheti hétköznap 09:00-17:00 között: 2022 Tahitótfalu Málna utca 8. A megrendelt termék átvételére jogosult az Ügyfél megbízásából az is, aki a megrendelés visszaigazolásáról szóló elektronikus levelet (e-mail) a helyszínen bemutatja.

2.1.9.        Javasolt, hogy az Ügyfél a Megrendelés kézbesítésekor, illetve a termék személyesen történő átvételekor a csomagot a futár vagy a Szolgáltató alkalmazottja előtt megvizsgálja, és a terméken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét.

2.1.10.     Az Ügyfél a megrendelt termék, illetőleg Szolgáltatás ellenértékéről a számlát a termék átvételekor kapja kézhez.

2.2.              Fizetési feltételek

2.2.1.        A Szolgáltató az alábbi fizetési lehetőségeket kínálja az Ügyfeleknek:

2.2.1.1.       Fizetés Barion-nal (www.barion.hu)

2.2.1.2.       Fizetés előreutalással (a „rendelésigazolás”-sal e-mailben megküldött adatok alapján történő átutalás)

2.2.1.3.        Fizetés utánvéttel készpénzben vagy bankkártyával – kizárólag személyes átvétel esetén (futárszolgálatnak illetve a GLS csomagponton és FoxPost automata útján történő fizetés)

2.2.1.4.       Fizetés utalvánnyal: az Ügyfél 5.000,- Ft-tól – 5.000,- Ft összeggel emelkedő sorrendben – 50.000,- Ft értékig terjedő utalványokat vásárolhat, amelynek során egy a weboldal által generált kód kerül kiküldésre a megadott e-mail címre. A kód vásárláskori megadásával érvényesíthető az utalványban foglalt összeg ellenértékként való elfogadása. Az Ügyfél az utalványt tartalmazó okiratot szükség esetén kinyomtathatja. Az utalvány készpénzre vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközre beváltása nem lehetséges, illetve amennyiben a vételár – függetlenül a szállítási költség mértékétől – nem éri el az utalványban foglalt összeget, a különbözetet a Szolgáltatónak nem áll módjában megtérítenie. Egy vásárlás alkalmával kizárólag 1 (egy) utalvány váltható be. Az utalványok felhasználási ideje az utalvány kibocsátásától számított 1 (egy) év. Ezt követően a kibocsátott utalvány érvénytelenné válik és felhasználása nem lehetséges, amellyel kapcsolatban Szolgáltató bármilyen felelősségét kizárja. Az utalvány nem használható fel a Szállítási költségek kiegyenlítésére.

2.2.2.        Az Ügyfél a Szolgáltató által mindenkor biztosított fizetési módokról, azok mindenkor hatályos szabályairól a www.bonushome.hu oldalon tájékozódhat.

2.2.3.        A Szolgáltató a termékek tekintetében a tulajdonjogát a megrendelt termék vételárának hiánytalan megfizetéséig fenntartja.

2.2.4.        A megrendelt termékek vételára akkor minősül megfizetettnek, amikor az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került, vagy a Szolgáltató képviselője részére (utánvét esetén) készpénzben megfizetésre kerül. A megrendelt termékeket és Szolgáltatásokat az Ügyfél kizárólag akkor jogosult átvenni, ha azok ellenértéke hiánytalanul és igazoltan megfizetésre került. Utalvány vásárlása esetén az utalványban feltüntetett összegű vételár az utalvány ellenértékének a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással tekinthető teljesítettnek.

2.2.5.        Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a megrendelt termékek vételára mellett a késedelem első napjától a kifizetésig a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni a Szolgáltató részére.